Pogovor z mag. Vesno Vodopivec, direktorico Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Mateja Lah Novosel

Izid: 2016 | Izid: 64 | Številka: 4 | Stran(i): 46-48


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina