Skladnost omejitev pri nagrajevanju bančnikov s temeljnimi načeli prava EU

Janja Hojnik: Skladnost omejitev pri nagrajevanju bančnikov s temeljnimi načeli prava EU

Izid: 2015 | Izid: 63 | Številka: 10 | Stran(i): 30-34


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina