Okrogla miza: Perspektive evropskega in domačega bančništva

Prispevke so pripravili: Gonzalo Caprirolo

Bojan Ivanc

Marko Košak

Damjan Kozamernik

Emil Lah

Janko Medja

Jože Mencinger

Robert Priester

Ivan Ribnikar

Antonio Luca Riso in Stanislava Zadravec

Izid: 2014 | Izid: 62 | Številka: 4 | Stran(i): 9-37


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina