Concept of business restructuring and sustainable funding of Slovenian companies

Bojan Ivanc

Izid: 2014 | Izid: 62 | Številka: 11 | Stran(i): 74-77


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina