Pravna ureditev pridobivanja virov (dolžniškega) financiranja v postopku upniške prisilne poravnave

Jaka Pengov

Izid: 2022 | Izid: 71 | Številka: 6 | Stran(i): 43-49


Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina