Produktivnost slovenskih družb (2)

Polona Domadenik

Denis Marinšek in Bojan Ivanc

Izid: 2018 | Izid: 66 | Številka: 3 | Stran(i): 22-37

Bančni vestnik Bojan Ivanc Denis Marinšek gospodarske družbe Polona Domadenik produktivnost

Analize produktivnosti in učinkovitosti imajo svoje korenine v raziskovanju gospodarske rasti. Del ekonomske literature pripisuje gospodarsko rast izboljšanju produktivnosti prek napredka v tehnologiji in organizaciji proizvodnje, drugi del pa poudarja pomembnost investicij v človeški kapital, znanje in fiksni kapital (stroji, zgradbe, vozila). Pomembna naloga za ekonomiste je tako bilo poiskati način, s katerim bi merili del gospodarske rasti, ki je posledica tehnoloških dejavnikov (produktivnost) via-a-vis povečanju kapitala in dela. Te raziskave spadajo v skupino analiz izvorov gospodarske rasti, katerim je podal intelektualne okvire Hulten (2011) z definicijo skupne faktorske produktivnosti (Total Factor Productivity, v nadaljevanju TFP). TFP je tako del rezultata (»outputa«), ki ni pojasnjen s količino porabljenega vhodnega materiala (»inputa«) v proizvodnem procesu. Tako je določen kot učinkovitost in intenzivnost uporabljenih inputov v proizvodnji (Comin, 2009). TFP ima pomembno vlogo pri analizah ekonomskih gibanj na makroekonomski ravni kot tudi pri analizi razlik med industrijami in družbami. Endogena teorija rasti prispeva k teoretični utemeljitvi povezave med rastjo TFP in fizično tehnologijo, rastjo R&R, tržnim deležem in institucionalnim okoljem (Acemoglu et al., 2006). Zadnja raziskovanja pa so pokazala, da k temu prispevajo tudi težko merljive inovacije, kot so menedžerske in organizacijske tehnike, zaposleni, računovodske in delovne prakse (Comin in Mulani, 2006).

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina