Leto izdaje
Naslovnica BV 5 2024 tiny
Želite prebrati celotno izdajo?

Nakup Izdaje Letna naročnina

Bančni vestnik

Leto izdaje: 2024, Letnik: 73, Številka: 5

Editorial
Policrisis: artificial intelligence, opportunities and challenges

Ostale objave v letu

Naslovnica BV1-2 (1) tiny

Izid: 2024, Letnik: 73, Številka: 1-2

Naslovnica BV 3 tiny

Izid: 2024, Letnik: 73, Številka: 3

naslovnica bv 4_2024tiny

Izid: 2024, Letnik: 73, Številka: 4

Naslovnica BV 5 2024 tiny

Izid: 2024, Letnik: 73, Številka: 5